แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1938     0
ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้น

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้น

Topic :

เจ้าของผลงาน : วรานุช ภูวรักษ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 43

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


วรานุช ภูวรักษ์. (2555). ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้น. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วรานุช ภูวรักษ์. 2555. "ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วรานุช ภูวรักษ์. "ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th