แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2706     0
การใช้ดุลพินิจลงโทษเยาวชนกรณีศึกษานักเรียนยกพวกตีกัน

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การใช้ดุลพินิจลงโทษเยาวชนกรณีศึกษานักเรียนยกพวกตีกัน

Topic :

เจ้าของผลงาน : นายอุดม แก้วต่าย

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 31

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


นายอุดม แก้วต่าย. (2555). การใช้ดุลพินิจลงโทษเยาวชนกรณีศึกษานักเรียนยกพวกตีกัน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายอุดม แก้วต่าย. 2555. "การใช้ดุลพินิจลงโทษเยาวชนกรณีศึกษานักเรียนยกพวกตีกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายอุดม แก้วต่าย. "การใช้ดุลพินิจลงโทษเยาวชนกรณีศึกษานักเรียนยกพวกตีกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th