แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1929     0
การทำงานอย่างมีความสุขตามหลักพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การทำงานอย่างมีความสุขตามหลักพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

Topic :

เจ้าของผลงาน : วัชรินทร์ ฤชุโรจน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า : 44

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


วัชรินทร์ ฤชุโรจน์. (2556). การทำงานอย่างมีความสุขตามหลักพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วัชรินทร์ ฤชุโรจน์. 2556. "การทำงานอย่างมีความสุขตามหลักพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วัชรินทร์ ฤชุโรจน์. "การทำงานอย่างมีความสุขตามหลักพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2556. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th