แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2563     0
ปัญหาการปล่อยชั่วคราว โดยนายประกันอาชีพและการบังคับคดีกรณีศึกษาศาลจังหวัดพัทลุง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการปล่อยชั่วคราว โดยนายประกันอาชีพและการบังคับคดีกรณีศึกษาศาลจังหวัดพัทลุง

Topic :

เจ้าของผลงาน : ประภาส สุขศิริ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


ประภาส สุขศิริ. (2559). ปัญหาการปล่อยชั่วคราว โดยนายประกันอาชีพและการบังคับคดีกรณีศึกษาศาลจังหวัดพัทลุง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ประภาส สุขศิริ. 2559. "ปัญหาการปล่อยชั่วคราว โดยนายประกันอาชีพและการบังคับคดีกรณีศึกษาศาลจังหวัดพัทลุง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ประภาส สุขศิริ. "ปัญหาการปล่อยชั่วคราว โดยนายประกันอาชีพและการบังคับคดีกรณีศึกษาศาลจังหวัดพัทลุง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th