แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2649     0
ปัญหาและผลกระทบคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของศาลชั้นต้น

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและผลกระทบคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของศาลชั้นต้น

Topic :

เจ้าของผลงาน : นิทัศน์ หวังวิวัฒนา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า : 28

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


นิทัศน์ หวังวิวัฒนา. (2556). ปัญหาและผลกระทบคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของศาลชั้นต้น. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นิทัศน์ หวังวิวัฒนา. 2556. "ปัญหาและผลกระทบคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นิทัศน์ หวังวิวัฒนา. "ปัญหาและผลกระทบคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2556. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th