แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7772     1
ข้อสังเกตจากการตรวจสำนวนศาลชั้นต้นกรณีศึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 6

ชื่อเรื่อง : ข้อสังเกตจากการตรวจสำนวนศาลชั้นต้นกรณีศึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 6

เจ้าของผลงาน : สริวิมล ก้องลัดดา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 11

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า : 34


สริวิมล ก้องลัดดา. (2556). ข้อสังเกตจากการตรวจสำนวนศาลชั้นต้นกรณีศึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 6. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สริวิมล ก้องลัดดา. 2556. "ข้อสังเกตจากการตรวจสำนวนศาลชั้นต้นกรณีศึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 6". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สริวิมล ก้องลัดดา. "ข้อสังเกตจากการตรวจสำนวนศาลชั้นต้นกรณีศึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 6". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2556. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th