แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7871     0
ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในกรณีศึกษาของศาลจังหวัดระยอง

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในกรณีศึกษาของศาลจังหวัดระยอง

เจ้าของผลงาน : ชัยรัตน์ ชุมพล

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 13

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 25


ชัยรัตน์ ชุมพล. (2557). ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในกรณีศึกษาของศาลจังหวัดระยอง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชัยรัตน์ ชุมพล. 2557. "ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในกรณีศึกษาของศาลจังหวัดระยอง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชัยรัตน์ ชุมพล. "ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในกรณีศึกษาของศาลจังหวัดระยอง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th