แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2533     0
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษากรณีการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษากรณีการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล

Topic :

เจ้าของผลงาน : ชาติชาย สุขไสย

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 46

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ชาติชาย สุขไสย. (2557). ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษากรณีการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชาติชาย สุขไสย. 2557. "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษากรณีการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชาติชาย สุขไสย. "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษากรณีการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th