แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2573     1
สภาวะ office Syndrome ในผู้พิพากษา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : สภาวะ office Syndrome ในผู้พิพากษา

Topic :

เจ้าของผลงาน : อนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 29

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


อนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง. (2557). สภาวะ office Syndrome ในผู้พิพากษา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง. 2557. "สภาวะ office Syndrome ในผู้พิพากษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง. "สภาวะ office Syndrome ในผู้พิพากษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th