แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2543     2
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา

Topic :

เจ้าของผลงาน : เจิดจันทร์ แก้วอำไพ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 56

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


เจิดจันทร์ แก้วอำไพ. (2558). ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เจิดจันทร์ แก้วอำไพ. 2558. "ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เจิดจันทร์ แก้วอำไพ. "ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th