แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7173     0
ปัญหาภัยพิบัติอันมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีศึกษาเฉพาะกรณีศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค

ชื่อเรื่อง : ปัญหาภัยพิบัติอันมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีศึกษาเฉพาะกรณีศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค

เจ้าของผลงาน : นันทวุธ แจ่มจิรารักษ์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 14

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 38


นันทวุธ แจ่มจิรารักษ์. (2558). ปัญหาภัยพิบัติอันมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีศึกษาเฉพาะกรณีศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นันทวุธ แจ่มจิรารักษ์. 2558. "ปัญหาภัยพิบัติอันมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีศึกษาเฉพาะกรณีศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นันทวุธ แจ่มจิรารักษ์. "ปัญหาภัยพิบัติอันมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีศึกษาเฉพาะกรณีศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th