แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2568     0
การบังคับคดีผู้ประกัน : ศึกษากรณีการบังคับคดีผู้ประกันเมื่อพ้นระยะเวลาในการบังคับคดีสิบปี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การบังคับคดีผู้ประกัน : ศึกษากรณีการบังคับคดีผู้ประกันเมื่อพ้นระยะเวลาในการบังคับคดีสิบปี

Topic :

เจ้าของผลงาน : บุญทำ รุ่งเรือง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 33

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


บุญทำ รุ่งเรือง. (2558). การบังคับคดีผู้ประกัน : ศึกษากรณีการบังคับคดีผู้ประกันเมื่อพ้นระยะเวลาในการบังคับคดีสิบปี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บุญทำ รุ่งเรือง. 2558. "การบังคับคดีผู้ประกัน : ศึกษากรณีการบังคับคดีผู้ประกันเมื่อพ้นระยะเวลาในการบังคับคดีสิบปี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บุญทำ รุ่งเรือง. "การบังคับคดีผู้ประกัน : ศึกษากรณีการบังคับคดีผู้ประกันเมื่อพ้นระยะเวลาในการบังคับคดีสิบปี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th