แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2910     0
ปัญหาการบังคับโทษปรับ : กรณีศึกษาการบังคับคดีของพนักงานอัยการในคดียาเสพติด

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการบังคับโทษปรับ : กรณีศึกษาการบังคับคดีของพนักงานอัยการในคดียาเสพติด

Topic :

เจ้าของผลงาน : จิรวัฒน์ จันทร์แรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 28

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


จิรวัฒน์ จันทร์แรม. (2558). ปัญหาการบังคับโทษปรับ : กรณีศึกษาการบังคับคดีของพนักงานอัยการในคดียาเสพติด. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จิรวัฒน์ จันทร์แรม. 2558. "ปัญหาการบังคับโทษปรับ : กรณีศึกษาการบังคับคดีของพนักงานอัยการในคดียาเสพติด". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จิรวัฒน์ จันทร์แรม. "ปัญหาการบังคับโทษปรับ : กรณีศึกษาการบังคับคดีของพนักงานอัยการในคดียาเสพติด". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th