แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2854     0
แนวทางการบริหารจัดการคดีอาญาเพื่อให้เสร็จสิ้นในกำหนดนัด (กรณีศึกษาเฉพาะศาลจังหวัดนราธิวาส)

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการคดีอาญาเพื่อให้เสร็จสิ้นในกำหนดนัด (กรณีศึกษาเฉพาะศาลจังหวัดนราธิวาส)

Topic :

เจ้าของผลงาน : ยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 28

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ. (2558). แนวทางการบริหารจัดการคดีอาญาเพื่อให้เสร็จสิ้นในกำหนดนัด (กรณีศึกษาเฉพาะศาลจังหวัดนราธิวาส). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ. 2558. "แนวทางการบริหารจัดการคดีอาญาเพื่อให้เสร็จสิ้นในกำหนดนัด (กรณีศึกษาเฉพาะศาลจังหวัดนราธิวาส)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ. "แนวทางการบริหารจัดการคดีอาญาเพื่อให้เสร็จสิ้นในกำหนดนัด (กรณีศึกษาเฉพาะศาลจังหวัดนราธิวาส)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th