แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2690     0
ปัญหาการบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันศาล : กรณีศึกษาศาลจังหวัดนครราชสีมา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันศาล : กรณีศึกษาศาลจังหวัดนครราชสีมา

Topic :

เจ้าของผลงาน : สุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 35

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


สุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์. (2558). ปัญหาการบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันศาล : กรณีศึกษาศาลจังหวัดนครราชสีมา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์. 2558. "ปัญหาการบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันศาล : กรณีศึกษาศาลจังหวัดนครราชสีมา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์. "ปัญหาการบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันศาล : กรณีศึกษาศาลจังหวัดนครราชสีมา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th