แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7258     0
ปัญหาอาสาสมัครคุมประพฤติในการพักการลงโทษ : ศึกษากรณีศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่อง : ปัญหาอาสาสมัครคุมประพฤติในการพักการลงโทษ : ศึกษากรณีศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของผลงาน : ปฐม สมบูรณ์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 14

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 34


ปฐม สมบูรณ์. (2558). ปัญหาอาสาสมัครคุมประพฤติในการพักการลงโทษ : ศึกษากรณีศาลจังหวัดสุพรรณบุรี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปฐม สมบูรณ์. 2558. "ปัญหาอาสาสมัครคุมประพฤติในการพักการลงโทษ : ศึกษากรณีศาลจังหวัดสุพรรณบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปฐม สมบูรณ์. "ปัญหาอาสาสมัครคุมประพฤติในการพักการลงโทษ : ศึกษากรณีศาลจังหวัดสุพรรณบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th