แสดงรายละเอียด

Responsive image
 13195     3
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556

ชื่อเรื่อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556

เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : แผน

Topic :

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556
แผน
แผนแม่บท
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า : 12


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2552). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2552. "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2552. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th