แสดงรายละเอียด

Responsive image
 11766     2
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 (ฉบับสมบูรณ์)

หมวดข้อมูล : แผน

ชื่อเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 (ฉบับสมบูรณ์)

Topic :

แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
แผน
แผนยุทธศาสตร์
สำนักแผนงานและงบประมาณ
สำนักงานศาลยุติธรรม

เจ้าของผลงาน : สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า : 106

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานศาลยุติธรรม


สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2552). แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 (ฉบับสมบูรณ์). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2552. "แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 (ฉบับสมบูรณ์)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. "แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 (ฉบับสมบูรณ์)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2552. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th