แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7857     0
แผนแม่บทศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538-2544

หมวดข้อมูล : แผน

ชื่อเรื่อง : แผนแม่บทศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538-2544

Topic :

กระทรวงยุติธรรม
แผนแม่บทศาลและกระทรวงยุติธรรม
แผนแม่บท

เจ้าของผลงาน : กระทรวงยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2537

จำนวนหน้า : 194

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม


กระทรวงยุติธรรม. (2537). แผนแม่บทศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538-2544. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กระทรวงยุติธรรม. 2537. "แผนแม่บทศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538-2544". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กระทรวงยุติธรรม. "แผนแม่บทศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538-2544". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2537. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th