แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7442     0
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเครษฐกิจและสังคม

หมวดข้อมูล : แผน

ชื่อเรื่อง : แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเครษฐกิจและสังคม

Topic :

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเครษฐกิจและสังคม

เจ้าของผลงาน : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 148

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเครษฐกิจและสังคม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2559. "แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเครษฐกิจและสังคม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. "แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเครษฐกิจและสังคม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th