แสดงรายละเอียด

Responsive image
 12433     3
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

หมวดข้อมูล : แผน

ชื่อเรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

Topic :

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานศาลยุติธรรม
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม
แผน

เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 158


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2558). แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2558. "แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. "แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th