แสดงรายละเอียด

Responsive image
 19087     18
รายงานวิจัย การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอล ฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัย การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอล ฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม

เจ้าของผลงาน : คณะวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

จำนวนหน้า : 148


คณะวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2560). รายงานวิจัย การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอล ฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
คณะวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2560. "รายงานวิจัย การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอล ฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
คณะวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. "รายงานวิจัย การบันทึกคำพยานด้วยระบบดิจิตอล ฉบับผู้บริหารศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th