แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7973     21
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ชื่อเรื่อง : การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ

เจ้าของผลงาน : สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 129


สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. (2557). การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. 2557. "การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. "การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th