แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4954     2
ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประกอบพิธีเปิดที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันที่ 5 เมษายน 2505

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประกอบพิธีเปิดที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันที่ 5 เมษายน 2505

เจ้าของผลงาน : ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2505

จำนวนหน้า : 98


ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา. (2505). ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประกอบพิธีเปิดที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันที่ 5 เมษายน 2505. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา. 2505. "ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประกอบพิธีเปิดที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันที่ 5 เมษายน 2505". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา. "ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประกอบพิธีเปิดที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันที่ 5 เมษายน 2505". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2505. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th