แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3543     3
ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2506

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2506

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศาลฎีกา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2506

จำนวนหน้า : 69


ศาลจังหวัดปัตตานี. (2506). ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2506. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดปัตตานี. 2506. "ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2506". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดปัตตานี. "ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2506". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2506. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th