แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4479     2
ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514

เจ้าของผลงาน : ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2514

จำนวนหน้า : 102


ศาลจังหวัดสมุทรปราการ. (2514). ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ. 2514. "ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ. "ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2514. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th