แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4293     4
ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันพุธที่ 18 เมษายน 2522

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันพุธที่ 18 เมษายน 2522

เจ้าของผลงาน : ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2522

จำนวนหน้า : 140


ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี. (2522). ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันพุธที่ 18 เมษายน 2522. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี. 2522. "ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันพุธที่ 18 เมษายน 2522". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี. "ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันพุธที่ 18 เมษายน 2522". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2522. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th