แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4546     3
ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523

เจ้าของผลงาน : ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2523

จำนวนหน้า : 99


ศาลจังหวัดศรีสะเกษ. (2523). ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ. 2523. "ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ. "ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2523. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th