แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4251     2
ที่ระลึกงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 92 ปี ของศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2527

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 92 ปี ของศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2527

เจ้าของผลงาน : ศาลจังหวัดลพบุรี, ศาลแขวงลพบุรี

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2527

จำนวนหน้า : 125


ศาลจังหวัดลพบุรี, ศาลแขวงลพบุรี. (2527). ที่ระลึกงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 92 ปี ของศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2527. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดลพบุรี, ศาลแขวงลพบุรี. 2527. "ที่ระลึกงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 92 ปี ของศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2527". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดลพบุรี, ศาลแขวงลพบุรี. "ที่ระลึกงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 92 ปี ของศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2527". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2527. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th