แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3855     3
ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศาลแขวงนครสวรรค์ 29 มีนาคม 2532

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศาลแขวงนครสวรรค์ 29 มีนาคม 2532

เจ้าของผลงาน : ศาลจังหวัดนครสวรรค์, ศาลแขวงนครสวรรค์

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2532

จำนวนหน้า : 124


ศาลจังหวัดนครสวรรค์, ศาลแขวงนครสวรรค์. (2532). ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศาลแขวงนครสวรรค์ 29 มีนาคม 2532. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดนครสวรรค์, ศาลแขวงนครสวรรค์. 2532. "ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศาลแขวงนครสวรรค์ 29 มีนาคม 2532". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดนครสวรรค์, ศาลแขวงนครสวรรค์. "ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศาลแขวงนครสวรรค์ 29 มีนาคม 2532". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2532. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th