แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4404     1
ที่ระลึกในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช2533

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช2533

เจ้าของผลงาน : ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2533

จำนวนหน้า : 56


ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา. (2533). ที่ระลึกในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช2533. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา. 2533. "ที่ระลึกในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช2533". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา. "ที่ระลึกในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช2533". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2533. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th