แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4448     5
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) วันศุกร์ที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2534

ชื่อเรื่อง : หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) วันศุกร์ที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2534

เจ้าของผลงาน : ศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน)

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2534

จำนวนหน้า : 121


ศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน). (2534). หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) วันศุกร์ที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2534. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน). 2534. "หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) วันศุกร์ที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2534". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน). "หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) วันศุกร์ที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2534". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2534. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th