แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4927     1
หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2537

ชื่อเรื่อง : หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2537

เจ้าของผลงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2537

จำนวนหน้า : 81


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. (2537). หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2537. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. 2537. "หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2537". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. "หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2537". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2537. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th