แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4937     2
ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ.2537

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ.2537

เจ้าของผลงาน : ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2537

จำนวนหน้า : 141


ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด. (2537). ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ.2537. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด. 2537. "ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ.2537". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด. "ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ.2537". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2537. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th