แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4722     1
การสัมมนาผู้พิพากษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2538 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมมนาข้าราชการธุรการและลูกจ้างของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2538 ณ โรงแรมรอย

ชื่อเรื่อง : การสัมมนาผู้พิพากษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2538 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมมนาข้าราชการธุรการและลูกจ้างของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2538 ณ โรงแรมรอย

เจ้าของผลงาน : สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2538

จำนวนหน้า : 136


สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2. (2538). การสัมมนาผู้พิพากษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2538 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมมนาข้าราชการธุรการและลูกจ้างของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2538 ณ โรงแรมรอย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2. 2538. "การสัมมนาผู้พิพากษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2538 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมมนาข้าราชการธุรการและลูกจ้างของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2538 ณ โรงแรมรอย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2. "การสัมมนาผู้พิพากษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2538 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมมนาข้าราชการธุรการและลูกจ้างของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2538 ณ โรงแรมรอย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2538. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th