แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3548     4
หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2540

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

ชื่อเรื่อง : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2540

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศาลฎีกา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2540

จำนวนหน้า : 140


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. (2540). หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2540. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. 2540. "หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2540". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. "หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2540". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2540. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th