แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4239     1
ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์และหนึ่งปีนิติศาสตร์เสวนา วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์และหนึ่งปีนิติศาสตร์เสวนา วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2550

จำนวนหน้า : 260


สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. (2550). ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์และหนึ่งปีนิติศาสตร์เสวนา วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. 2550. "ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์และหนึ่งปีนิติศาสตร์เสวนา วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. "ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์และหนึ่งปีนิติศาสตร์เสวนา วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2550. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th