แสดงรายละเอียด

Responsive image
 51404     26
รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา

ชื่อเรื่อง : รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา

เจ้าของผลงาน : สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : คู่มือติดต่อราชการศาล

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 49


สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2559). รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2559. "รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. "รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th