แสดงรายละเอียด

Responsive image
 42621     15
คู่มือการเป็นพยานศาล

หมวดข้อมูล : คู่มือติดต่อราชการศาล

ชื่อเรื่อง : คู่มือการเป็นพยานศาล

Topic :

เจ้าของผลงาน : สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 48

ที่มาของข้อมูล : สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม


สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2557). คู่มือการเป็นพยานศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2557. "คู่มือการเป็นพยานศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. "คู่มือการเป็นพยานศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th