แสดงรายละเอียด

Responsive image
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1

หมวดข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติงานตุลาการและธุรการ

เจ้าของผลงาน : สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : -

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2554. "คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. "คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th