แสดงรายละเอียด

Responsive image
 45918     44
เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

หมวดข้อมูล : คู่มือติดต่อราชการศาล

ชื่อเรื่อง : เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

Topic :

เจ้าของผลงาน : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

จำนวนหน้า : 109


สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2560). เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2560. "เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. "เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th