แสดงรายละเอียด

Responsive image
 52446     18
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

ชื่อเรื่อง : คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

เจ้าของผลงาน : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล

หมวดข้อมูล : คู่มือติดต่อราชการศาล

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

จำนวนหน้า : 25


สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล. (2560). คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล. 2560. "คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล. "คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th