แสดงรายละเอียด

Responsive image
 27712     14
รอบรู้ศาลยุติธรรม (ฉบับการ์ตูน) ตอน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หมวดข้อมูล : คู่มือติดต่อราชการศาล

ชื่อเรื่อง : รอบรู้ศาลยุติธรรม (ฉบับการ์ตูน) ตอน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เจ้าของผลงาน : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

จำนวนหน้า : 34

ที่มาของข้อมูล : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม


กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2560). รอบรู้ศาลยุติธรรม (ฉบับการ์ตูน) ตอน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2560. "รอบรู้ศาลยุติธรรม (ฉบับการ์ตูน) ตอน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "รอบรู้ศาลยุติธรรม (ฉบับการ์ตูน) ตอน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th