แสดงรายละเอียด

Responsive image
 15802     6
สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษา และเหตุผลในการวินิจฉัยคดี (พิมพ์ครั้งที่2)

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

ชื่อเรื่อง : สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษา และเหตุผลในการวินิจฉัยคดี (พิมพ์ครั้งที่2)

เจ้าของผลงาน : ศาลอุทธรณ์และสำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 564

ที่มาของข้อมูล : ศาลอุทธรณ์และสำนักงานศาลยุติธรรม


ศาลอุทธรณ์และสำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษา และเหตุผลในการวินิจฉัยคดี (พิมพ์ครั้งที่2). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลอุทธรณ์และสำนักงานศาลยุติธรรม. 2554. "สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษา และเหตุผลในการวินิจฉัยคดี (พิมพ์ครั้งที่2)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลอุทธรณ์และสำนักงานศาลยุติธรรม. "สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษา และเหตุผลในการวินิจฉัยคดี (พิมพ์ครั้งที่2)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th