แสดงรายละเอียด

Responsive image
 15510     5
รวมบทความยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

ชื่อเรื่อง : รวมบทความยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา

เจ้าของผลงาน : สำนักประธานศาลฎีกา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า : 216

ที่มาของข้อมูล : สำนักประธานศาลฎีกา


สำนักประธานศาลฎีกา. (2556). รวมบทความยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักประธานศาลฎีกา. 2556. "รวมบทความยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักประธานศาลฎีกา. "รวมบทความยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2556. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th