แสดงรายละเอียด

Responsive image
 18063     7
365 วัน สานฝันสร้าง ศาลในฝัน

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

ชื่อเรื่อง : 365 วัน สานฝันสร้าง ศาลในฝัน

เจ้าของผลงาน : สำนักประธานศาลฎีกา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 128

ที่มาของข้อมูล : สำนักประธานศาลฎีกา


สำนักประธานศาลฎีกา. (2559). 365 วัน สานฝันสร้าง ศาลในฝัน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักประธานศาลฎีกา. 2559. "365 วัน สานฝันสร้าง ศาลในฝัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักประธานศาลฎีกา. "365 วัน สานฝันสร้าง ศาลในฝัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th