แสดงรายละเอียด

Responsive image
 17267     1
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

ชื่อเรื่อง : การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศาลอุทธรณ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2548

จำนวนหน้า : 363

ที่มาของข้อมูล : ศาลอุทธรณ์


ศาลอุทธรณ์. (2548). การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลอุทธรณ์. 2548. "การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทฤษฎีและแนวปฏิบัติ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศาลอุทธรณ์. "การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทฤษฎีและแนวปฏิบัติ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2548. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th