แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7678     0
โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการสำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

เจ้าของผลงาน : สำนักแผนและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 105

สำนักแผนและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการสำนักงานศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักแผนและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2554. "โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการสำนักงานศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักแผนและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. "โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการสำนักงานศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th