แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2872     3
ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

ชื่อเรื่อง : ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

เจ้าของผลงาน : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

หมวดข้อมูล : หนังสือที่ระลึก

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 20


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต). (2559). ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า เรารักในหลวง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต). 2559. "ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า เรารักในหลวง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต). "ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า เรารักในหลวง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th