แสดงรายละเอียด

Responsive image
 51966     0
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้อง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้อง

เจ้าของผลงาน : นายภาณุวัฒน์ ณ พัทลุง และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 110

จำนวนหน้า : 110


นายภาณุวัฒน์ ณ พัทลุง และคณะ. (2559). มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายภาณุวัฒน์ ณ พัทลุง และคณะ. 2559. "มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายภาณุวัฒน์ ณ พัทลุง และคณะ. "มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th